قرص ضد مدفوع خواری مخصوص سگ Excel

308,000 تومان
  • نام تجاری: Excel
  • مخصوص تمامی نژادها
  • توضیحات :این عارضه در سگ ها بسیار شایع است بخصوص سگ های ماده،سگ های ماده تا سه هفته بعد از زایمان شروع به خوردن مدفوع توله هایشان می کنند.توله ها به دلیل کامل نشدن دستگاه گوارش یک سری مواد غذای مناسب را از طریق مدفوع دفع می کنند و مادر به علت کمبود مواد معدنی و ویتامینی حاصل از زایمان برای جذب این مواد و همچنین برای پاکیزه نگهداشتن محیط فعالیت توله های به مدفوع خواری می پردازد.موارد رفتاری دیگری نیز می تواند از علل مدفوع خواری در سگ باشد.