نمایش دادن همه 8 نتیجه

تشویقی سگ استیک جرهای

80,000 تومان
 • نام تجاری: جرهای
 • پروتئین: مرغ
 • طعم: مرغ
 • گروه سنی: تمامی گروه سنی
 • وزن: 70 گرم
 • نوع غذا: تشویقی

تشویقی سگ با طعم بلوبری جرهای

80,000 تومان
 • نام تجاری: جرهای
 • پروتئین: مرغ
 • طعم: بلوبری
 • گروه سنی: تمامی گروه سنی
 • وزن: 70 گرم
 • نوع غذا: تشویقی

تشویقی سگ با طعم توت فرنگی جرهای

80,000 تومان
 • نام تجاری: جرهای
 • پروتئین: مرغ
 • طعم: میوه
 • گروه سنی: تمامی گروه سنی
 • وزن: 70 گرم
 • نوع غذا: تشویقی

تشویقی سگ با طعم هویج جرهای

80,000 تومان
 • نام تجاری: جرهای
 • پروتئین: مرغ
 • طعم: هویج
 • گروه سنی: تمامی گروه سنی
 • وزن: 70 گرم
 • نوع غذا: تشویقی

تشویقی سگ جویدنی دنتال با طعم شیر جرهای

98,000 تومان
 • نام تجاری: جرهای
 • پروتئین: مرغ
 • طعم: شیر
 • گروه سنی: تمامی گروه سنی
 • وزن: 70 گرم
 • نوع غذا: تشویقی

تشویقی صبح سگ جرهای

87,000 تومان
 • نام تجاری: جرهای
 • طعم: گوشت مرغ
 • گروه سنی: تمامی گروه سنی
 • وزن: 60 گرم
 • نوع غذا: تشویقی

تشویقی مغزدار سگ با طعم پنیر و اسفناج جرهای

86,000 تومان
 • نام تجاری: جرهای
 • پروتئین: مرغ
 • طعم: پنیر و اسفناج
 • گروه سنی: تمامی گروه سنی
 • وزن: 50 گرم
 • نوع غذا: تشویقی

تشویقی مغزدار سگ با طعم شیر و موز جرهای

86,000 تومان
 • نام تجاری: جرهای
 • پروتئین: مرغ
 • طعم: شیر و موز
 • گروه سنی: تمامی گروه سنی
 • وزن: 50 گرم
 • نوع غذا: تشویقی