نمایش 1–12 از 25 نتیجه

کنسرو گربه با طعم مرغ و گوشت گوساله در سس کیت کت

63,000 تومان
 • وزن : 70 گرم
 • کشور سازنده : ساخته شده در تایلند تحت شدیدترین کنترل کیفی کیت کت سنگاپور
 • گروه سنی : تمامی گروه سنی
 • برند :  KitCat
 • نوع مصرف : روزانه
 • طعم : مرغ و گوشت گوساله در سس
 • نوع غذا : کنسرو گربه

کنسرو غذای گربه تکه ای مرغ و بره

56,800 تومان
 • وزن : 80 گرم
 • کشور سازنده :  سنگاپور
 • گروه سنی : تمامی گروه سنی
 • برند :  KitCat
 • نوع مصرف : روزانه
 • طعم : مرغ و بره
 • نوع غذا : کنسرو گربه

کنسرو گربه با تکه های مرغ و سالمون کیت کت

56,800 تومان
 • وزن : 80 گرم
 • کشور سازنده : سنگاپور
 • گروه سنی : تمامی گروه سنی
 • برند :  KitCat
 • نوع مصرف : روزانه
 • طعم : مرغ و میگو قرمز
 • نوع غذا : کنسرو گربه

کنسرو گربه با طعم تن و سالمون در سس کیت کت

63,000 تومان
 • وزن : 70 گرم
 • کشور سازنده : ساخته شده در تایلند تحت شدیدترین کنترل کیفی کیت کت سنگاپور
 • گروه سنی : تمامی گروه سنی
 • برند :  KitCat
 • نوع مصرف : روزانه
 • طعم : تن و سالمون در سس
 • نوع غذا :  کنسرو گربه

کنسرو گربه با طعم تن و سالمون وحشی کیت کت

121,000 تومان
 • وزن : 400 گرم
 • کشور سازنده : سنگاپور
 • گروه سنی : تمامی گروه سنی
 • برند : KitCat
 • نوع مصرف : روزانه
 • طعم : تن و سالمون وحشی
 • نوع غذا :  کنسرو گربه

کنسرو گربه با طعم تن و ماهی آنچووی کیت کت

121,000 تومان
 • وزن : 400 گرم
 • کشور سازنده : سنگاپور
 • گروه سنی : تمامی گروه سنی
 • برند :  KitCat
 • نوع مصرف : روزانه
 • طعم : تن و ماهی آنچووی
 • نوع غذا :کنسرو گربه

کنسرو گربه با طعم تن و ماهی ماکارل خالدار دریای آتلانتیک کیت کت

121,000 تومان
 • وزن : 400 گرم
 • کشور سازنده : سنگاپور
 • گروه سنی : تمامی گروه سنی
 • برند :  KitCat
 • نوع مصرف : روزانه
 • طعم :تن و ماهی ماکارل خالدار دریای آتلانتیک
 • نوع غذا :  کنسرو گربه

کنسرو گربه با طعم تن و ماهی وایت بیت دریای آتلانتیک کیت کت

121,000 تومان
 • وزن : 400 گرم
 • کشور سازنده : سنگاپور
 • گروه سنی : تمامی گروه سنی
 • برند : KitCat
 • نوع مصرف : روزانه
 • طعم : تن و ماهی وایت بیت دریای آتلانتیک
 • نوع غذا : کنسرو گربه

کنسرو گربه با طعم تن و مرغ وحشی کیت کت

121,000 تومان
 • وزن : 400 گرم
 • کشور سازنده : سنگاپور
 • گروه سنی : تمامی گروه سنی
 • برند : KitCat
 • نوع مصرف : روزانه
 • طعم : تن و مرغ وحشی
 • نوع غذا :  کنسرو گربه

کنسرو گربه با طعم ساردین و وایت ویت وحشی کیت کت

121,000 تومان
 • وزن : 400 گرم
 • کشور سازنده : سنگاپور
 • گروه سنی : تمامی گروه سنی
 • برند : KitCat
 • نوع مصرف : روزانه
 • طعم :ساردین و وایت ویت وحشی
 • نوع غذا : کنسرو گربه

کنسرو گربه با طعم ساردین وحشی و مرغ کیت کت

121,000 تومان
 • وزن : 400 گرم
 • کشور سازنده : سنگاپور
 • گروه سنی : تمامی گروه سنی
 • برند :  KitCat
 • نوع مصرف : روزانه
 • طعم : ساردین وحشی و مرغ
 • نوع غذا : کنسرو گربه

کنسرو گربه با طعم ماهی تن و کاتسوباشی ژاپنی دریای آتلانتیک کیت کت

121,000 تومان
 • وزن : 400 گرم
 • کشور سازنده : سنگاپور
 • گروه سنی : تمامی گروه سنی
 • برند : KitCat
 • نوع مصرف : روزانه
 • طعم : ماهی تن و کاتسوباشی ژاپنی دریای آتلانتیک
 • نوع غذا :  کنسرو گربه